Formularz kontaktowy

Wpisz wiadomość:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) a także na otrzymywanie ich za pośrednictwem telefonu, w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości sms na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).
Wyrażam zgodę na przekazanie przez administratora - Rozwód Po Polsku Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych partnerom biznesowym wymienionym w rubryce „Partnerzy biznesowi” celem podjęcia przez nich działań marketingowych usług związanych z działalnością portalu rozwód-popolsku.eu
Każda ze zgód może zostać w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: rodo@rozwod-popolsku.pl Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.